Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày sách Việt Nam 21/4/2019 của trường TH Vạn Trạch

21-04-2019

 

"Sách là người thầy vĩ đại thắp sáng nguồn tri thức vô tận". 
- Xây dựng văn hóa đọc đã trở thành nét đẹp trong đời sống xã hội và trong mỗi con người chúng ta.
Hoạt động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" 21/4/2019 của trường TH Vạn Trạch.                                                                                                              

  

  

   

                             Một số hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

           

                Cô Nguyễn Thị Thu Hưng -  Hiệu phó giới thiệu về Ngày sách Việt Nam

                                

    

 


TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323600618. Email: th_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thvantrach.edu.vn