Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ngày sách Việt Nam 21/4/2019 của trường TH Vạn Trạch

21-04-2019

"Sách là người thầy vĩ đại thắp sáng nguồn tri thức vô tận".

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4

21-04-2019

Sách là kho tàng tri thức văn hóa của nhân loại. Sách ghi lại những kiến thức, giá trị cuộc sống mà những người đi trước đã tìm kiếm, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Hoạt động đọc sách, kẻ chuyện và chia sẻ sách của trường Tiểu học Vạn Trạch.

TIN VIDEO
THỜI TIẾT

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN TRẠCH

Địa chỉ: Xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323600618. Email: th_vantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thvantrach.edu.vn